Tin tức

Tinh thần tự do trong giới luật Phật giáo

Mục đích đức Phật chế giới là vì lòng bi mẫn của Ngài đối với chúng sanh mê muội, tạo nhiều nghiệp bất thiện, sợ họ phải luân hồi đọa lạc mãi mãi, mà chế ra giới pháp. Ngài chế ra giới luật là nhằm mục đích giúp chúng sanh ngăn ngừa tội lỗi, hy vọng người Phật tử đã thọ giới rồi thì phải gìn giữ cẩn thận. Vì người giữ giới sẽ được nhiều ích lợi, không tạo nghiệp ác đọa lạc; giới là căn bản của trí huệ, là nhân để sinh thiện diệt ác, nhân giới sanh đinh, nhân định mà phát huệ.
temp_blo4_01
temp_blo4_01

temp05

Giáo dục Phật giáo

Khi xưa, chưa biết tới pháp môn thực tập của Làng Mai.

temp05

Lịch sử Phật giáo

Khi xưa, chưa biết tới pháp môn thực tập của Làng Mai.

temp05

Văn hóa Phật giáo

Tiếp xúc với một vị Lạt-Ma (Nhật báo L'Ardennais)

temp05

CLB P.Tử Trẻ Hải Quang

Sinh hoạt CLB Phật Tử Trẻ

logo footer

CHÙA HẢI QUANG
71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang