Phật giáo thế giới

Bế mạc Đại hội Tăng già Phật giáo Thế giới lần thứ 9

 
image
Hòa thượng Thích Liễu Trung (Phật giáo Đài Loan) được đại hội tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Tăng già Phật giáo Thế giới nhiệm kỳ IX (2012 -2016)


Vào lúc 14h30 phút chiều ngày 5/12, Đại hội đồng Tăng già Phật giáo thế giới lần thứ 9 sau ba ngày làm việc đã đi đến bế mạc với sự đồng thuận hoan hỷ của toàn thể chư Tôn đức Tăng già quốc tế về tham dự. Đại hội nhất trí tái suy cử Hòa thượng Thích Liễu Trung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tăng già Phật giáo Thế giới nhiệm kỳ IX (2012 -2016).


Tại phiên họp ngày thứ ba và bế mạc, sau phút niệm Phật Bổn Sư cầu gia bị, Hòa thượng Thích Huệ Hùng điều hành hội nghị. Sau phần phát biểu của các quan chức Inđônêxia, đại hội thông qua danh sách nhân sự Ban điều hành Hội đồng Tăng già Phật giáo thế giới, kế đến là phần đọc tông chỉ, tuyên ngôn, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm.


Thông qua bản hiến chương mới gồm 8 chương, 18 điều


Bằng việc nêu các tiêu chí được đại hội thông qua, Đại hội đồng Tăng già Phật giáo thế giới thống nhất thiết lập các Ban ngành như: Hoằng pháp, giáo dục, phúc lợi, tuổi trẻ, văn hóa, giáo chế, liên lạc, tài chánh, nghiên cứu phát triển, ni chúng, môi sinh, thực hiện nhiệm vụ Hoằng dương Phật pháp.


Địa chỉ trụ sở Tổng hội Tăng già Phật giáo thế giới là: 6 Shaoshing N. Street, Taipei, Taiwan, 10049. Tel: +886-2-23965564. Fax:+886-2-23913770. Email: wbsc5564@ms64.hinet.net. Website http://www.wbsc886.org


Các Tông chỉ của Đại hội đồng Tăng già Phật giáo thế giới:


1. Phát triển Hội đồng Tăng già Phật giáo thế giới (Word Buddhist Sangha Council) và giao lưu
2. Hỗ trợ và đẩy mạnh công tác hoằng pháp lợi sanh của đoàn thể Tăng già các nước trên thế giới.
3. Xúc tiến dung hợp và quan hệ với các hệ phái truyền thừa.
4. Quay về giáo nghĩa từ bi của Phật đà, nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.


Tuyên ngôn đại hội (HC dịch):


1. Phật đà xuất hiện trên thế gian là nhân duyên lớn để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, khiến chúng sanh được ly khổ đắc lạc, đạt đến cứu cánh giải thoát. Tăng già chúng ta vì việc tu học của bảy chúng đệ tử Phật nên truyền thừa giáo chỉ Phật đà, lấy hoằng dương giáo pháp của Đức Phật, lợi lạc hết thảy chúng sanh làm nhiệm vụ cao cả. Vì thế, chúng ta không có sự phân biệt Đông Tây Nam Bắc, chủng tộc, giáo phái. Tăng già thế giới là một nhà, cùng đồng tâm, chuyên cần tu học,  trên cầu thành Phật, dưới hóa độ chúng sanh, nổ lực thẳng tiến đến mục tiêu, nguyện rằng “Chỉ cầu chúng sanh thoát khỏi đau khổ, không phải vì cầu an lạc cho chính mình.”


2. Tăng già là đoàn thể hòa hợp, là tổ chức hòa giải vô tranh, tịnh hóa thân tâm được giải thoát. Không có quy tắc phụng hành hòa hợp thì không thể gọi là Tăng đoàn. Vậy nên, Tăng già luôn dung hợp và kiện toàn, lấy lục hòa làm cơ sở tu học chung. Trong lục hòa: kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng phân, là bản chất của hài hòa; ý hòa đồng duyệt, thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh là biểu hiện của hòa hợp. Vì vậy, Tăng già cần phải phụng hành pháp tắc lục hòa, mới có thể kiện toàn Tăng đoàn bình đẳng, hòa giải, thanh tịnh. Tăng già đảm đương nhiệm vụ trụ trì Phật pháp , làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài tại thế gian. Chúng ta là Tăng già đến từ các nước trên thế giới; tuy nhiên, trên giới luật Phật chế có các giới khác nhau như Thanh Văn, Bồ tát giới và các lãnh vực tập tục sai biệt khác,  đều cần thực hành tinh thần lục hòa. Đồng thời, từ nay về sau, chúng ta cần phải đem tinh thần lục hòa vào tịnh hóa xã hội, hướng dẫn quần sanh, sáng tạo xã hội hòa giải, thế gian hòa bình.


3. Chúng sanh khổ nạn vô tận, bi nguyện Tăng già chúng ta cũng vô tận. Dù không gian và thời gian như thế nào, chúng ta thệ nguyện hành đạo mãi mãi với đại nguyện tế độ các chúng sanh. Đại hội Hội đồng Tăng già Phật giáo Thế giới lần thứ chín hôm nay đã kết thúc. Toàn thể hội nghị chúng ta nhất trí rằng: Chúng ta thọ mạng vô tận, có nhiệm vụ gánh vác mạng mạch Phật Pháp, cùng sứ mệnh chuyển bánh xe pháp luân, nổ lực không ngừng nghỉ, tinh cần không gián đoạn.


Trung tâm Phật giáo Mahakaruna

 

 

 

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hải Châu

http://www.phattuvietnam.net/quocte

 

Hoạt động
Phật Sự

Trợ Duyên

  Thống kê

  Tổng lượt truy cập1241087
  Đang truy cập88
  logo footer

  CHÙA HẢI QUANG
  71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
  Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
  Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang