Những bài dịch

Bài Tựa kinh Lăng Già A Bát Đa La Bảo ( tt )

Thầy Thích Tâm Lực soạn dịch


Đến đời Ngũ Tổ mới dịch Kinh Kim Cang để truyền dạy. Cho nên, một hôm Lục Tổ nghe một vị Tăng tụng Kinh Kim Cang thì Ngài liền hỏi: “ Kinh này ở đâu mà có”. Vị Tăng đáp tôi từ phía đông núi Ngũ Tổ, huyện Huỳnh Mai Kỳ Châu đến. ngũ Tổ đại sư thường khuyên người Tăng, kẻ tục chỉ cần trì Kinh Kim Cang này. Người nào trì Kinh kim Cang này thì ngay nơi đó ( Kinh Kim Cang ) thấy tánh thành Phật. cho nên vào thời Ngũ Tổ Kinh Kim Cang rất thịnh hành ở đời còn Kinh Lăng Già thì thất truyền. Ngày nay, người đề xướng và để lại Kinh này ( Lăng già ) chính là Trương Công.
Vì vậy, Chi Kỳ tôi thường qua Nam Đô yết kiến Trương Công. Đích thân tôi được nghe Trương Công nói rõ về nhơn duyên Kinh Lăng Già. Khi tôi mới được triều đình phong tặng chức; Thái Tử hàn lâm học sỹ và cử ra tránh giữ ở đất Trừ. Một hôm, tôi đi vào một lang nha tăng xá ( vào một ngôi Chùa ), thấy một hộp Kinh tôi liền mở ra xem liền thấy trong hộp đó đựng Kinh Lăng Già. Bỗng nhiên, tôi cảm giác những nét bút ghi chép trong sách giống như việc làm của mình đời trước, việc này dường như được Thần, Thánh ngầm giúp nên lúc đó tâm trí tôi rất sáng.
Chi kỳ tôi nghe: “ Dương Thúc Tử năm đó vừa mới lên 5 tuổi. nó bảo với Nhũ Mẫu ( bà Vú ) lấy cái vòng vàng mà nó thường chơi, Nhũ Mẫu bảo với nó vật này con làm gì có mà đòi chứ! Hổ ( Dương Hổ Tử ) ngay lúc ấy đi thẳng đến vườn dâu phía đông của nhà hàng xóm tên Lý Thị, vào trong một lát thì tìm được vòng vàng ấy.
Chủ nhân của chieevs vòng ( Lý Thị ) ngạc nhiên nói: “ Chiếc vòng này đứa con đã chết của tôi , chính nó đã làm mất vật này từ lâu. Tại sao? Hôm nay lại ở đây”! Nhũ Mẫu mới kể rõ đầu đuôi chuyện này, khi ấy mới biết tiền thân của Hổ chính là con của Lý Thị.
Bạch Thiên Nhạc mới sanh được 7 tháng nhưng tư chất rất thông minh, mẹ vú ( bà nuôi dạy ) chỉ dạy cho nó bất cứ một chữ  nào không quá hai lần thì nó liền nhớ ngay dầu có thử đi thử lại nhiều lần đứa bé không bao giườ nói sai. Năm lên 9 tuổi, nó đã giỏi tất cả âm nhạc, văn chương…Lý Thị cho là đứa con của mình rất có tài văn chương có lẽ là do trời phú. Nhưng mà đích thân của Nhạc Thiên là do nhân duyên học tập nhiều đời nên hôm nay mới được như vậy. Có người cho là chân tánh thì bất diệt nhưng vì sanh tử khứ lai trong khoảng trời đất. việc ấy, ở thế gian nhiều vô số. Dẫu cho chặt hết cỏ cây trong thiên hạ dùng để làm thẻ cũng không tài nào đếm hết được! Do vì trôi lăn trong sanh tử nên thần thức dần dần hao mòn, không thể nhớ được. Giống như Trương Công là người học cao, hiểu rộng nên ông đã san đinh lại và đặt ra từng phẩm trật cho thích hợp như người làm quan khi đi đâu thì có thị vệ đi theo hầu, và họ áo mão, cân đai, xe cộ, kiệu cáng và được phép ra vào triều đình.
Trải qua 40 năm làm quan, sự  nghiệp của ông vẻ vang đáng được cho mọi người noi theo. Tiền thân của ông ( Trương Công ) đã từng là một đại thiện tri thức, không còn nghi ngờ gì nữa. Người có thể nhớ lại những việc đời trước há chẳng thể cho là đúng sao? Hôm nay, nhờ đọc tụng Kinh Lăng Già này mà nhớ lại nhân duyên và ngọn nguồn chính là nhờ Kinh Lăng Già này vậy.

Hoạt động
Phật Sự

Trợ Duyên

  Thống kê

  Tổng lượt truy cập1232423
  Đang truy cập149
  logo footer

  CHÙA HẢI QUANG
  71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
  Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
  Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang