Phật giáo và Nghệ thuật

Chuyện anh em nhà khỉ

Nguyên tác:  The Tale of Monkey Brothers từ trang BUDDHA, BUDDHISM AND INDIA (buddha-buddhism-india.blogspot.com)

 
Rừng xưa Hymalaya
Có đàn khỉ sống hiền hòa bên nhau
Nandaka thủ lỉnh hầu
Chullanandaka em cùng nhau điều hành
Hai anh em rất hiền lành
Ngày đêm chăm sóc mẹ mình mắt đui.
Trái rừng ngày càng hiếm hoi
Khỉ lớn khỉ bé luôn đòi cái ăn
Hai anh em chịu khó khăn
Vào rừng sâu để tìm săn trái lành
Ra đi bỏ mẹ một mình
Dặn cả đàn phải hết tình chăm lo.
Trái thì nặng, đường thì xa
Nhờ khỉ cấp dưới khiêng tha về đàn
Bọn khỉ ở nhà đói khan
Thấy trái ngon ngọt giựt càn chúng ăn
Sạch sành sanh không để phần
Cho bà khỉ cũng đang cần phải chăm
Khiến bà ốm yếu gầy tăm.
Khi Nakada  và em về thăm
Xót thương thấy mẹ đang nằm đói meo
Buồn vì đàn chẳng tuân theo
Bỏ đói bà mẹ, chúng đều vô tâm
Hai anh em ngồi lại bàn
Thôi ta đành chịu bỏ đàn mà đi
Bàn xong thực hiện tức thì
Thay nhau cỏng mẹ chạy về rừng sâu
Đến dưới cây đa thật cao
Nhìn quanh chẳng có chỗ nào tốt hơn
Hai anh em khỉ mừng rơn
Xem chỗ mới dừng chân là nhà.
Từ trường học Takshila
Bà La Môn giáo thật là phép nghiêm
Một người dở thói ngông nghênh
Coi thường phép, mang cung tên vào rừng
Thấy bà mẹ khỉ hắn mừng
Dương cung định bắn. "Xin đừng người ơi,
Có bắn thì hãy bắn tôi
Mẹ tôi già yếu xin ngài hãy tha"
Nandaka che mẹ già
Chịu  mũi tên của thằng Bà La Môn
Giết con rồi nhắm mẹ luôn
Chullanandaka chịu đỡ đòn thứ hai.
Giết hai con khỉ con rồi
Giết luôn bà mẹ đang ngồi gốc cây.
Mừng vui vì chuyến săn này
Được ba con khỉ, sẽ bày tiệc to
Vợ con sẽ được ăn no
Hắn được khen ngợi tung hô anh hùng.
Đang khi định báo tin mừng
Thì tin dữ bổng đùng đùng đến tai
Vợ con hắn đã bị trời
Đánh tan xác  mất, nhà thời cháy thiêu.
Gieo nhân ác độc bao nhiêu
Thì sẽ nhận lấy quả nhiều như nhau.
Nandaka thủ lỉnh hầu
Tiền thân của Phât.
Nhiệm mầu chuyện xưa.
NKP

The Tale of Monkey Brothers

A long time back, in one of his earlier births Buddha was born a monkey named Nandaka. The forests of the Himalayas were his abode where he lived with his younger brother, Chullanandaka . Both brothers together had a band of eighty four thousand monkeys, besides their old blind mother. Since they were kind leaders, the entire band lived in peace and harmony.

Once, while looking for more food, both brothers traveled far away from their abode. But, they sent back food for their blind mother regularly through other monkeys. The monkeys were careless and insensitive to the needs of the blind monkey. They did not feed her, and soon the old monkey became weak and sick. When Nandaka and Chullanandaka returned home, they were shaken to see their mother in such neglected state. Sad, as they were upon learning that their followers did not feed her at all, the two brothers decided to leave the band and live a reclusive life. A banyan tree, deep in the forest, became their new home.

One day, a Brahmin from the Takshila school, abandoning all moral teachings, entered the forest to hunt animals. He aimed his arrow at the mother monkey, and just as he was about to shoot her, Nandaka appeared before the Brahmin and requested to kill him and let his mother go. The Brahmin killed Nandaka , but again aimed the next arrow at the mother monkey. Chullanandaka jumped before the Brahmin and begged to let his mother go, offering his life instead. The Brahmin killed him, and finally, the mother monkey too.

Pleased as punch with his prize, he imagined that his wife and kids would appreciate his smartness and brave deed. Upon reaching his village, people informed him that his house was struck with lightning from the sky. His wife and children were killed in the fire. The Brahmin went mad with grief, as he had lost his entire family.

Moral : When you are cruel to others, fate punishes you with cruelty.

 

Tâm Tu Nguyễn Khắc Phước chuyển ngữ

Hoạt động
Phật Sự

Trợ Duyên

  Thống kê

  Tổng lượt truy cập1241257
  Đang truy cập92
  logo footer

  CHÙA HẢI QUANG
  71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
  Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
  Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang