Tin Tức

Viên mãn Pháp hội cổ Phật khất thực 2014-Chùa Hải Quang

Khất thực là pháp tu cao quý vô thượng của mười phương chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Năm nay, mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về, chùa Hải Quang đã tổ chức Pháp hội cổ Phật khất thực vào lúc 09 giờ sáng ngày Thứ Bảy 02/08/2014 với quan niệm Phật xưa xuất trần, nhằm tái hiện hình ảnh đức Thế Tôn và Tăng đoàn thời khất thực du hóa. 

 

Trước khi bắt đầu buổi lễ chính thức, Phật tử đã được nghe Thượng tọa trú trì thuyết giảng về ý nghĩa của Pháp hội và khất thực. Khất thực vốn có 2 ý nghĩa: 


1. Tự lợi: Dứt bỏ tất cả các việc thế tục, làm phương tiện tu đạo. Trên đối với Phật cầu xin giáo pháp, đạo lý để tu trì nhằm nuôi lớn pháp thân huệ mạng của mình
2. Lợi tha: Tạo cơ hội cho chúng sinh gieo nhân phúc đức. Tạo cơ hội tương giao để giáo hóa người bỏ ác làm lành, qui hướng Tam bảo để tu hành giải thoát. Nêu gương sáng giản dị (ít muốn, biết vừa đủ).


Khất thực thuộc về chính mệnh của tăng sĩ, nếu tự kinh doanh, buôn bán để mưu sinh là tà mệnh. Pháp môn khất thực do Phật truyền cho chúng sanh đệ tử xuất gia thi hành là một môn thị hiện nền Trung đạo, tức là tránh xa hai nẻo thái quá đó là:


a) Tránh xa sung sướng thái quá : nhờ đồ ăn người ta cúng dường để trong bình bát mà tránh dùng đũa ngọc, chén ngà, bàn sang, ghế đẹp với đồ ăn mỹ vị, khỏi sa vào cuộc vui sướng mê say.
b) Tránh xa khổ hạnh thái quá : nhờ có cái bát đựng đồ ăn vừa đủ dùng nên được tiện nghi, chớ chẳng như bọn ngoại đạo khổ hạnh, đi lượm trái cây để ăn, dãi nắng, dầm mưa, thân thể lõa lồ và bị người đời chê trách.


Theo kinh Bảo vũ quyển 8, thì Bồ tát đi khất thực là để thành tựu 10 pháp:


1. Nhiếp thụ chư hữu tình: Bồ tát thấy tất cả loài hữu tình chịu các nổi khổ não, tuy có thể thành tựu chút ít thiện căn, nhưng thời gian thực hành chẳng được bao lâu. Vì muốn thu nhiếp và làm lợi ích cho các hữu tình nên Bồ tát đi khất thực. 
2. Thứ tự: Khi vào thành ấp, làng xóm, giữ gìn chính niệm, đầy đủ uy nghi, các căn tĩnh lặng, theo thứ tự khất thực, không bỏ nhà nghèo để đến nhà giầu (chỉ trừ các nhà hung ác và chỗ ở của các ngoại đạo). 
3. Bất bì yếm (mỏi mệt, nhàm chán): Bồ tát khi theo thứ tự đi khất thực không sinh tâm nhàm chán, xa lìa, cũng không mỏi mệt, đối với các hữu tình, không có tâm thương, ghét. 
4. Tri túc (biết đủ): Vì không mỏi mệt nhàm chán nên biết đủ. 
5. Phân bố: Sau khi được thức ăn, dù ngon dù dở đều phải nhận lấy, rồi trở về chỗ mình ở, trước dâng lên cúng dường tượng đức Như lai hoặc trước tháp Xá lợi, rồi chia thức ăn mình xin được làm 4 phần, 3 phần thí cho những người đồng tu, những người nghèo cùng và những chúng sinh trong đường ác, phần còn lại thì mình ăn. 
6. Bất đàm thị: Bồ tát tuy ăn nhưng đối với việc ăn không tham đắm, không nhiễm trước. 
7. Tri lượng: Ăn cốt để sống, nếu ăn ít quá, thể lực suy yếu, sẽ ảnh hưởng đến việc tu trì, còn nếu ăn quá no thì dễ tăng trưởng sự ngủ nghỉ. 
8. Thiện phẩm hiện tiền: Bồ tát ăn uống đúng như pháp, có thể làm cho các thiện căn hiện tiền thêm lớn. 
9. Thiện căn viên mãn: Bồ tát siêng năng tu tập, không biếng nhác, nên được tư lương bồ đề viên mãn. 
10. Li ngã chấp: Nhờ tất cả những thiện phẩm, thiện căn ấy mà thành tựu được thất bồ đề phần, xa lìa ngã chấp, có thể bỏ nhục thân bố thí cho hữu tình. 

Nhờ hạnh khất thực nên tu sĩ sống khiêm tốn,dứt trừ phiền não, tạo cơ hội cho người tại gia có công đức, vì người tu sĩ sống thanh tịnh là một phước điền, một ruộng phước, người nào cúng dường đều được phước báo lớn. Trong kinh Niết bàn quyển 38 dạy rằng : Tỳ kheo khi sắp đi khất thực, trước nên nguyện rằng “Nguyện cho các vị khất giả (Tk) thảy đều được no đủ và nguyện cho các vị thí chủ đều được phước vô lượng. Như nay tôi được món ăn là dùng để điều trị cái thân độc hại này, để tu tập thiện pháp, lợi ích cho thí chủ”.


Việc các Phật tử hộ trì Cổ Phật khất thực sẽ làm cho bản thân đoạn trừ được các tâm tham lam, ích kỷ, nảy sinh hạt giống của từ bi, biết yêu thương nhau, theo duyên mở được tuệ giác tâm linh của chính mình, ngoài ra còn có thêm nhiều năng lượng của tự tin, dũng mãnh, hoan hỷ, hạnh phúc. Điều này không những mang đến sự an lạc cho mình và người thân mà còn góp phần hoằng dương chánh pháp, khiến Tam bảo được cửu trụ. Ngoài ra, quý Phật tử thực hiện phép cúng dường thanh tịnh sẽ đạt được phước báu vô biên và ảnh hưởng đến các chúng sanh âm linh cô hồn trong vô lượng thế giới.

 

Sau thời Pháp thoại, lễ hội chính thức bắt đầu. Hình ảnh Tăng đoàn cầm bình bát đi kinh hành quanh khuôn viên chùa, từng bước chân an trú trong chánh niệm thật đẹp thay. Chư Tăng thọ nhận vật phẩm cúng dường của Phật tử, tụng kinh Vu Lan báo hiếu và cầu chúc cho tất cả Phật tử được thân tâm an lạc, vạn sự cát tường như ý. Pháp hội  là dịp để gieo trồng nhân quả và phước duyên rộng lớn của hàng Phật tử đối với Tam bảo và đã kết thúc trong sự hoan hỷ của tất cả người tham dự. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!

 

Minh Phương-Amara


Một số hình ảnh ghi nhận 



Thượng tọa trú trì thuyết giảng ý nghĩa Cổ Phật khất thực





Chuẩn bị 








Tác bạch










TT. Thích Đạt Đức-trú trì chùa Hải Quang dẫn đầu tăng đoàn đi khất thực


































Thọ nhận vật phẩm cúng dường







 

 









 

 

 

Niệm Phật 





Phật tử tác bạch



Chư tăng dự Lễ





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tụng kinh Vu Lan





Cúng dường
















CLB Phật tử trẻ cúng dường








Quý chú cúng dường





Hoàn mãn






Hậu cần









Hoạt động
Phật Sự

Trợ Duyên

  Thống kê

  Tổng lượt truy cập862885
  Đang truy cập68
  logo footer

  CHÙA HẢI QUANG
  71/13 NGUYỄN BẶC (Khu Chợ Phạm Văn Hai ), P.3, Q.Tân Bình,TP. HCM
  Điện thoại: 08.3.842.0597 - 08.3.991.6689
  Bản quyền thuộc về Chùa Hải Quang